Nabídka kurzů pro rok 2021

Víkendový výběrový kurz GHA- BASIC- B1

Novinka 

2021 LHOTA U OLEŠNICE

telefon info 723039250

❤️❤️❤️

Na tomto kurzu se zájemci o paranormální jevy dozví všechny důležité informace z oblasti vyšetřování paranormálních jevů, použití přístrojů vyšetřovacích pomůcek a na konci si budou moci všichni účastníci vyzkoušet i práci v noci s infrakamerou přímo v terénu. Přihlásit se je možné na stránce.
Víkendový výběrový kurz GHA- BASIC- B1

CENA TOHOTO KURZU JE 2420,00 KČ S DPH

Na všechny kurzy je nutné zaslat závaznou přihlášku v sekci Ceníky kurzů.

Organizátor si vyhrazuje právo
změnit termíny konání jednotlivých kurzů dle naplnění minimálního počtu účastníků. Kurz Rozvoje ducha a osobnosti.

14-16.05.2021

Plně obsazen !!!!


Lhota u Olešnice


Jeho náplní je, naučit se čelit různým krizovým situacím s pomocí speciálních technik dechových cvičení a biotroniky v praxi. Dále je zaměřen na pochopení vztahů a souvislostí v organismu. Není vhodný pro labilní jedince a osoby se zdravotním postižením.

Kurz rozvoje Ducha a Osobnosti.

Tento kurz je zaměřený na práci s vlastní bioenergií, vztahy a souvislosti v organismu a také modelové přežití v různých situacích. Naučíte se jak využít vlastního potenciálu energie k překonání různých druhů životních traumat a situací.

Dále vás seznámíme s léčitelskými praktikami podle původních tradic pana Josefa Prouzy, Jindřicha Paseky a Dědka Kořenáře Břetislava Nového. Jednotlivé ukázky a moje vlastní receptury, jak a z čeho si připravit kvalitní bylinné směsi.

Biotronika a speciální dechová cvičení v praxi.

Cena 3630,00 Kč s DPH 21%


KURZ .P1

POZOR !! 

První termín kurzu P1 -2021

21-23.05.2021

Ještě je pár volných míst je na tento termín !!!!!!


Druhý termín kurzu P1- pro velký zájem.
4.06-6.06.2021

Ještě jsou volná místa !!!!

 

Noví zájemci.

Přihlaste se zde na webu ve formuláři v sekci Ceníky.

Náplń kurzu P1

Proutkařský kurz č.1 se základní výukou - práce s virgulí vlaštovkou a proutkařskou pružinou. 

Proutkaření může být pro každého,kdo je ochoten přijímat nové informace. Jde nejen o vytříbení svých schopností a potenciálu vnímání prostředí okolo sebe,s pomocí nacvičeného podmíněného reflexu . Ale o prohloubení těchto dosavadních schopností.

Můžeme tyto schopnosti využívat denně pro snadnější a radostnější život.


POJĎTE se naučit nejen proutkařit !


Tento kurz bude zaměřen nejen na základní dovednosti práce s virgulí vlaštovkou, ale také se speciální pružinou. Ale hlavně na získání informací a na rozvíjení schopností vyhledávat patogenní ,geopatogenní a psychoaktivní zóny.


Někteří úspěšní absolventi tohoto kurzu P1. mohou býti po jeho absolvování zařazeni do pokračovacího speciálního proutkařského kurzu P.2 se zaměřením na vyhledávání spodní vody, vodních zdrojů který bude zakončen náročnou zkouškou v oblasti průzkumu podloží, spodní vody a studnařství.  Tento kurz proběhne v květnu 2020.


Náplń kurzu P1 :
-teorie a základy práce s mentálním   příkazem a mentálním dotazem .
-používání mentálního příkazu a dotazu
-principy práce s vlastní intuicí a   nalezení vlastního  tvořivého   potenciálu
-energetická a speciální dechová cvičení   a techniky.
-zásady práce s virgulí
-techniky zacházení s virgulemi
-naciťování se přímo v terénu- vyhledávání  energetických stop, trénink se zaměřením na procvičování různých   technik  s rozličnými typy virgulí.
-naciťování se na sebe a druhé,   vyhledávání poruch v energetickém   obalu těla.
-meditační a praktická cvičení
-praktické využívání schopností       proutkaře  v  každodenním životě

 a další.....

POČET ÚČASTNÍKŮ OMEZEN na 15 osob

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE.

Upozornění

Informace o platbě viz Ceník 

Upozornění pro zájemce !!!!!!!

Tento kurz nemohou absolvovat lidé se zdravotním hendicapem a se zdravotním omezením  

KURZ .P2 

Termín kurzu bude zveřejněn až podle počtu účastníků kurzů P1.  

 Lhota u Olešnice 

Proutkařský speciální kurz P.2 -SPECIALIZACE NA VODU vyhledávání vodních zdrojů a patogenních zón

 Lhota u Olešnice

Tento kurz bude určen nejen pro absolventy kurzu P.1, ale také i pro specialisty v tomto oboru, kteří si potřebují zdokonalit svoje dosavadní znalosti z celé ČR.

Výuka bude probíhat na učebně v teoretické části, a následně v praktické části přímo v terénu na prameništi, kde si všichni účastníci tohoto kurzu budou moci zúročit svoje dosavadně nabité vědomosti a zkušenosti jak z kurzu P1, tak i ze své praxe a ty prokázat u nedělních náročných zkoušek. Každý si bude moci prakticky ověřit svoje dosavadní schopnosti a nabité znalosti z předchozího kurzu a vlastní praxe.

Zkoušky se konají jak z teoretických znalostí, tak také z oboru GPZ a PZ. ale hlavně jsou zaměřeny na vyhledávání vodních zdrojů pro studnařské a vrtařské firmy. Při praktické zkoušce adepti budou muset přesně určit hloubku první a druhé vrstvy vody s tolerancí 1m, dále napájecí horizont a směr toku jednotlivých pramenů a nejvhodnější místo pro budoucí studnu nebo vrt. Také je nutné určit s pomocí mentálního dotazu a virgule pružiny, průtoky množství vody v m3 za 24 hodin a jiné... Tyto informace nebudou účastníkům předem známy a tak si myslíme, že tento test bude svojí náročností přece jen prubířským kamenem i pro ty otrlé proutkaře a jedince, kteří se tímto oborem zabývají již delší dobu viz vrtmistři a studnaři .

Tuto zkoušku na výbornou zvládá vždy jen několik účastníků. Ale tímto to samozřejmě nekončí, protože našim doporučovaným proutkařům nabízíme pravidelná přezkoušení každým rokem spolu s absolvováním kurzu P2 , aby si znovu mohli ověřit svoje schopnosti a znalosti.

Pokud máte dojem i vy, že ovládáte schopnosti vyhledávání vody a vodních zdrojů, tak vás rádi uvidíme mezi našimi dalšími účastníky tohoto kurzu. Úspěšní adepti obdrží absolventský list s doporučením studnařství M. Juříčka a dobrozdáním lektorů a vedoucího vzdělávání.

POČET ÚČASTNÍKŮ omezen na 15 osob

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE.

cena kurzu se zkouškou je 5082,00 Kč s DPH 21%

Upozornění pro zájemce !!!!!!!!!

Informace o platbě viz Ceník 

Tento kurz nemohou absolvovat lidé se zdravotním hendicapem a se zdravotním omezením .


Jaroslav DrábekMiloslav Juříček