Měření a detekce patogenních a geopatogenních zón. Poradenství zdravého bydlení, odborné kurzy proutkaření a vyhledávání vodních zdrojů se zkouškou, kurzy rozvoje ducha a osobnosti. Úplné komplexní  vzdělávání  školy GHA  , pro budoucí vyšetřovatele paranormálních jevů.

Měření elektromagnetického záření od různých zdrojů, vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních záření, radioaktivita,vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny,  podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli, psychoaktivní pole.

Patogenní a geopatogenní zóny 
a jejich vliv na zdraví člověka a zdravé bydlení.

Elektromagnetické záření různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli

Malé děti jsou velmi citlivé, dále také těhotné ženy a staří lidé a proto je velice důležité si nechat přeměřit a zmapovat všechny patogenní zóny v našich domovech a taky na svých pracovištích i s pomocí přístrojů.

Dlouhodobé působení patogenních i geopatogenních zón má na zdraví člověka neblahý vliv.

Většinou se tyto negativní účinky projeví oslabením organismu člověka a následně dochází postupně k poruchám metabolismu a onemocnění různého typu, podle druhů a intenzity záření PZ. 

Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelnou únavu. 

Patogenní zóny mohou vyvolat nejen bolesti hlavy, nespavost, zvýšení krevního tlaku, ale i různorodá onemocnění jež mohou vést ke vzniku onkologických onemocnění, neplodnosti a řadě dalších chorob. 

Dlouhodobý pobyt v těchto zónách s vyšší intenzitou, může vyvolat i paranoiu a jiné psychické poruchy, např.: epilepsii.

Většinou člověk pociťuje vliv těchto zón na sobě, až když se dostaví onemocnění.
Jaké jsou patogenní a geopatogenní zóny. Čeho se vyvarovat, jak je měříme? Co můžeme udělat? Jde zóna vyrušit? Co udělat, abych se nemusel stěhovat?

Předáme Vám v kostce své letité zkušenosti....nechť se nám žije lépe a radostněji.

Měříme geopatogenní zóny s pomocí virgulí, ale hlavně různé druhy záření, s pomocí certifikovaných a kalibrovaných přístrojů.Kurz rozvoje Ducha a Osobnosti.


Pozor termín semináře Rozvoje Ducha bude již na r 2022 

Tento kurz je zaměřený na práci s vlastní bioenergií, vztahy a souvislosti v organismu a také modelové přežití v různých situacích. Naučíte se jak využít vlastního potenciálu energie k překonání různých druhů životních traumat a situací. Bylinky a moje bylinkové směsi pro každodenní použití.

Dále vás seznámíme s léčitelskými praktikami podle původních tradic pana Josefa Prouzy, Jindřicha Paseky a Dědka Kořenáře Břetislava Nového. Jednotlivé ukázky a moje vlastní receptury, jak a z čeho si připravit kvalitní bylinné směsi. 

Biotronika a speciální dechová cvičení v praxi.

Měření ve firmách, bytech,rodinných domcích a na pozemcích.

Elektromagnetické záření z různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli,hluk. 


 doporučení a návrhy opatření.

   KURZY PROUTKAŘENÍ.

 


Kurz proutkaření P1. základní.

Tento kurz je zaměřen na základní dovednosti práce s virgulemi-vlaštovkou a L- dráty, pružinou. Dále na vyhledávání a detekci patogenních, geopatogenních a psychoaktivních zón.


Kurz proutkaření P2. specializace na vyhledávání vodních zdrojů se zkouškou pro budoucí uplatnění v oborech posuzování průzkumu vody a vodních zdrojů

Tento kurz je možné využít i pro studnaře a vrtmistry.

Je ale velmi náročný !!


Zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro budoucí studnu nebo vrt.

Odborné poradenství v této oblasti.