Měřící přístroje

Trifield 108 XE 

Přístroj s vysokou citlivostí  

měří magnetické, elektromagnetické a mikrovlnné pole od 0-100 Miligaus

digitální verze Trifield TF2 

měří magnetické, elektromagnetické a mikrovlnné pole

Vyhodnocuje zátěž na organismus 

Měřič EMF s velkým rozsahem,

používáme k měření velmi silných

EMF polí i venku v přírodě kvůli odlišení od běžných EMF polí a silných magnetických vlivů.

Digitální měřič EMF polí 822-A

Geigerův čítač pro kontrolu gama záření

Kontrola gama záření vám snadno a rychle ukáže míru zamoření radioaktivitou. Přístroj rychle detekuje dávky záření v µS/h nebo mS/h. T


Měřící přístroj AIR ION COUNTER dokáže změřit množství kladných a záporných iontů v místnostech (odděleně) až do 200 000 iontů/cm3