Měřící přístroje které používám.

Trifield 108 XE 

Přístroj s vysokou citlivostí  

měří magnetické, elektromagnetické a mikrovlnné pole od 0-100 Miligaus

digitální verze 

Trifield TF2

 

měří magnetické, elektromagnetické a mikrovlnné pole

Vyhodnocuje zátěž na organismus 

Měřič EMF s velkým rozsahem.

používáme k měření velmi silných

EMF polí i venku v přírodě kvůli odlišení od běžných EMF polí a silných magnetických vlivů.

Digitální měřič EMF polí 822-A


používáme k měření el.mag polí 


Geigerův čítač pro kontrolu gama záření.

Kontrola gama záření vám snadno a rychle ukáže míru zamoření radioaktivitou. Přístroj rychle detekuje dávky záření v µS/h nebo mS/h. T


Měřící přístroj AIR ION COUNTER.

dokáže změřit množství kladných a záporných iontů v místnostech (odděleně) až do 200 000 iontů/cm3 

Další přístroje na měření anomálií , na pozemcích a v bytových prostorách -měřič  Trifield Natural meter, měřič Radonu AIR Things, hlukoměr CEM DT-815