Ghost Hunters Academy - vzdělávání v oblasti budoucích profesionálních vyšetřovatelů paranormálních jevů kurzy Basic 1.

Výuka v mojí škole GHA se zaměřuje na všechny oblasti důležité ke zvládnutí tohoto náročného oboru. Zejména psychologie řešení jednotlivých případů, dále liturgie, teologie a aspektů s tím souvisejících. Také na různé používání pomůcek a technických přístrojů a zvláště kamerové techniky, které se používají k detekci, a analýze těchto záznamů. Také adepti získají během náročného studia poznatky jak rozlišovat a hlavně řešit různé druhy paranormálních jevů a Entit. Po absolvování všech příslušných výukových seminářů, se mohou stát členy některého týmu který se zabývá profesionálně těmito jevy.


 


Víkendové třídenní základní, kurzy  BASIC-B1,a  pokračovací kurzy B2-B3,B4 GHA

  
  info tel: 723039250 

B1

Na tomto kurzu, se zájemci o paranormální jevy dozví především teoretické a základní informace, jak z oblastí vyšetřování parajevů, tak i praktické, ohledně použití různých přístrojů při vyšetřování jako například K2 -ghostmetr, PSB-7, PSB-11, spiritbox, detektor  Rem-Pod,  Croshair atd. Na závěr si budou moci vyzkoušet i práci v nočních podmínkách s infrakamerou v terénu. Také se dozví něco ohledně ošetření místa i osob při kontaminaci entitou. 

Tento seminář není určen k získávání certifikátů a jiných podobných dokumentů. Je o pokoře, úctě a respektu vůči entitám i živým lidem.  

Cena tohoto kurzu pro rok 2023-2024, je 4840,00 Kč s DPH,

Upozornění zájemcům.

Tyto zde uváděné kurzy, nejsou vhodné pro psychicky labilní osoby a osoby se zdravotním handicapem , dále pro osoby trpící depresemi a bolestmi hlavy, panickými atakami, schyzofrenií a pod !!!!!!!!!!!!!!

Dvoudenní zahajovací kurz GHA B2.

Podle počtu účastníků

Tento náročný kurz bude obsahovat komplexní praktickou výuku v oblastech vyšetřování. Bude zaměřen na použití různých způsobů vykuřování,liturgických předmětů a obřadů.

Dále na speciální dechová cvičení a také náročnou fyzickou a psychickou přípravu adeptů. Zásady etiky při vyšetřováních. EVP záznamy a jejich analýzy, používání detektorú a komunikačních přístrojů.

cena tohoto kurzu je 4840,00 Kč s DPH 

Dvoudenní speciální kurz GHA- B3.

Podle počtu účastníků

Tento kurz bude zaměřen na zásady a používání techniky, kamer s nočním viděním, zásady a pravidla ochrany a bezpečnosti při práci v terénu a objektech. Zásady pořizování zvukových záznamů a jejich podrobná analýza. Praktické provádění odvádění entit v objektech a ve volném prostoru.

Praktická komunikace s Entitami. Návštěva lokality s aktivním projevem Entit.

cena tohoto kurzu je 4840,00 Kč s DPH

A to nejlepší na závěr.
Jednodenní závěrečný kurz GHA B3

Podle zájmu účastníků
Tento kurz je zúročením všech nabitých znalostí z předchozích kurzů .
Součástí tohoto kurzu  bývá minikurz natáčení videa a focení s mobilem .
Obsahuje praktické pohovory frekventantů a je završením celého projektu.

cena je 4840,00 Kč s DPH. 

Každý úspěšný účastník obdrží závěrečný upomínkový list a malý dárek.

změna programu vyhrazena pořadatelem 

Ceník jednotlivých kurzů GHA.

Uvedené ceny jsou s DPH 21%

B1 BASIC 

Základní dvoudenní vstupní kurz

4840,00 Kč s DPH

Dvoudenní zahajovací kurz GHA B2


4840,00 Kč s DPH

víkendový závěrečný kurz GHA B3


4840,00 Kč s DPH

Upozornění.

Pokud zrušíte již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, ale je možno se domluvit na náhradníkovi nebo vyjímečně, na novém náhradním termínu.

Vše je o domluvě s vedoucím lektorem.

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet !!!!!!!!!!!

Nelze je hradit v hotovosti na místě !!!!

Bude vám přidělen VS, který je současně číslem vystavené faktury 

Přihlášku a to závaznou vyplnte zde na webu, a uvedte ve formuláři vaše jméno,adresu,e mail a telefon na vás.

tel info: Jaroslav Drábek   +420723039250

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290 

Upozornění zájemcům.

Tyto uvedené kurzy nejsou vhodné pro labilní osoby a osoby se zdravotním handicapem ,dále pro osoby trpící depresemi a bolestmi hlavy  !!!!!!!!!!!!!!

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451 IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290

tel: +420723039250

e mail caryfuk1@seznam.cz

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

vedení dan evidence

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

marketing - zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.