Měření GPZ, konzultace, odborné kurzy pro veřejnost, zprostředkování, workshopy pro firmy.

Měření v bytech, domech a na pozemcích.

Elektromagnetické záření různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, radon, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli.

 odborná posouzení, konzultace zdravého bydlení s doporučením a návrhy opatření.Jaroslav Drábek Tel: +420723039250

Proutkařské kurzy

Kurz proutkaření P1. základní

Tento kurz je zaměřen na základní dovednosti práce s virgulemi různých typů-vlaštovkou a dále speciální pružinou pro vyhledávání vodních zdrojů a ostatních anomálií.

 Dále na vyhledávání a detekci patogenních, geopatogenních a psychoaktivních zón. Seznámení s detekčními přístroji.

Lektoři: Jaroslav Drábek 30let praxe

            Zdeněk Hrnčíř 20  let praxe v oboru.

Kurz proutkaření P2. 

specializace na vyhledávání vodních zdrojů se zkouškami pro možné budoucí uplatnění v oborech posuzování průzkumu spodních vod a vodních zdrojů

Tento kurz je možné využít i pro studnaře a vrtmistry.

Velmi náročný !!

Lektoři:  Jaroslav Drábek 30 let praxe, Zdeněk Hrnčír, 20 let praxe

Je možné po domluvě i individuální kurzy, nebo workshopy i pro firmy .

Konzultace a zprostředkování měření vodních zdrojů, pramenů na pozemcích .


Vhodnost umístění staveb domů, podle podmínek a velikosti pozemku

 

Jaroslav Drábek Tel:+420723039250

 

Zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studny a vrty.

Odborné poradenství.