Měření, konzultace, zprostředkování

Měření v bytech, domech a na pozemcích.

Elektromagnetické záření různých zdrojů, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny, gravitační vibrace, kladné a záporné ionty, psychoaktivní zóny, podzemní prameny, dračí oka, změny v geomagnetickém poli.

Vypracování odborných posudků s doporučením a návrhy opatření.

Jaroslav Drábek Tel: +420723039250

Proutkařské kurzy


Kurz proutkaření P1. základní

Tento kurz je zaměřen na základní dovednosti práce s virgulemi různých typů-vlaštovkou a dále speciální pružinou pro vyhledávání vodních zdrojů. Dále na vyhledávání a detekci patogenních, geopatogenních a psychoaktivních zón. Seznámení s detekčními přístroji.

Lektoři: Jaroslav Drábek 

29 let praxe v oboru.Kurz proutkaření P2. 

specializace na vyhledávání vodních zdrojů se zkouškami pro možné budoucí uplatnění v oborech posuzování průzkumu spodních vod a vodních zdrojů

Tento kurz je možné využít i pro studnaře a vrtmistry.

Velmi náročný

Lektoři:  Jaroslav Drábek 29 let praxe

 M.Juříček 50 let praxe v oboru


Je možné po domluvě i individuální kurzy pro firmy .

Konzultace a zprostředkování zaměření vodních pramenů na pozemcích .

Vhodnost umístění staveb domů, podle podmínek a velikosti pozemku 

Jaroslav Drábek Tel:+420723039250

Miloslav Juříček tel: +420737748300 

Zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studny a vrty.

Odborné poradenství.


Miloslav Juříček tel: +420737748300