Ceníky, přihlášky .

Přihlašovací formulář pro všechny kurzy, a také služby pro rok 2023

Upozornění !!

Pokud zrušíte, kterýkoliv již uhrazený kurz sedm dní před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé

Vše je ale vždy po domluvě s vedoucím lektorem a pořadatelem..

Možno náhradníka místo vás.

Platby všech uvedených služeb a kurzů, se provádí jen převodem na účet až podle pokynů které obdržíte telefonicky od pořadatele !!!!!!!!!!!

Nelze provádět úhradu v hotovosti  !!!!

číslo účtu.:  Vám bude sděleno spolu s VS vaší faktury .

VS bude číslem vaší vystavené faktury a bude vám sdělen včas.

Po přihlášení přes přihlašovací formulář, vyčkejte na osloveni ,budeme vas kontaktovat!!!
Jaroslav Drábek

Bedřichovická 73/31

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ cz 6009051290

tel: 723039250

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky.

Správce osobních údajů

Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451 IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290

tel: +420723039250

e mail caryfuk1@seznam.cz

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

poskytování služeb, plnění smlouvy.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Kurzy-Proutkaření P1  termíny pro  rok.2023

Budou tři kurzy

12-14.5-obsazen !!


26-28.05-Obsazen !!!!


9-11.06-11 volných míst  


cena 4840,00 Kč s DPH 21%


Přihlásit se můžete ale již nyní, a udělat si rezervaci viz formulář vlevo.


Všechny Kurzy P1- 2023-za cenu kurzovného

4840,00 Kč vč. DPH 21%Kurz P2 proutkařský se zkouškou- speciální workshopy pro firmy.

cena

6050,00kč vč. DPH 21%

max  20 osob

Seminář rozvoje Ducha a osobnosti 2023.

23-25.6.2023, Obsazen !

cena 4235.00 kč s DPHKurzy GHA Basic 1 výběrové
2023:

4-6.8.2023, 4 míst volno


25-27.8.2023, 20 míst volno

 

4840,00 kč s DPH 21%

Ceník služeb pro rok.2023

první služba M1-externí měření na vašem pozemku.


Provádím konzultace a detekce pravděpodobných  vodních pramenů a jiných anomálií na pozemcích budoucích staveb. externí měření virgulí a přístroji.


Vhodnost umístění staveb domů, podle podmínek a velikosti pozemku.

Do vzdálenosti 50Km mohu přijet.

Nad 50 Km pouze vlastní dopravou ( přivezete mne a zase odvezete vy. )

dle předchozí domluvy .                                          cena 6050,00 -Kč

vč. DPH 21%

druhá služba M2-konzultace a doporučení řešení v bytech, firmách a rodinných domech.


Provádím konzultaci zdravého bydlení, měření v bytech, domech a firemních prostorách, kancelářích atd.

cena:

4598,00 Kč s DPH 21%, do 50km.


Nad 50km, dům s více bytovými jednotkami  externí služba

6050,00 Kč s DPH 21%

Je nutné si zajistit vlastní dopravu.

dle domluvy.


Provádím měření s pomocí testovaných přístrojů.

V tomto rozsahu. 

Měření elektromagnetického záření z různých zdrojů, dále vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace, vyzařování od různých vysílačů a radarů, ultrazvuku, infrazvuku, radonu, mikrovln, gravitačních vibrací, kladných a záporných iontů, psychoaktivních zón, podzemní vody i radonu, dračích ok, a změn v zemském geomagnetickém poli.


Měření komplexní, celého prostoru domu nebo bytu- 4598,00 Kč vč DPH

Do vzdálenosti 50 Km včetně dopravy nad 50 Km- si klient zajistí dopravu sám ! !


 

třetí služba.

zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studnu nebo budoucí vrt.


Poradenství v této oblasti, od 4598,00 kč
Kurzy P2. se zkouškou a následným doporučením.

6050.00 kč s DPH

specializace na vyhledání vodních zdrojů pro studny a vrty se zkouškou.

cena 6050,00 s DPH

Upozornění !!!!             

Pokud zrušíte již uhrazený kurz sedm dní před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu oproti nové platbě !!!!!!

Vše je po domluvě s vedoucím lektorem a pořadatelem kurzu.

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet  !!!!!

Nelze platit v hotovosti na místě !!!!!!!Jaroslav Drábek

Bedřichovická 31 

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290

+420 723039250

caryfuk1@seznam.cz

FB Stránka