Přihlašovací formulář pro kurzy a pro služby r.2021

Upozornění !!

Pokud zrušíte kterýkoliv již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, ale je možné se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu konání kurzu.

Vše je vždy po domluvě s vedoucím lektorem a pořadatelem..

Platby všech uvedených služeb a kurzů, se provádí jenom převodem na účet až podle pokynů které obdržíte !!!!!!!!!!!

Nelze provádět úhradu v hotovosti      !!!!

číslo účtu.: 

Česká Spořitelna a.s. 

VS bude číslem vaší vystavené fakturyJaroslav Drábek

Bedřichovická 73/31

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ cz 6009051290

tel: 723039250

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky.

Správce osobních údajů

Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451 IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290

tel: +420723039250

e mail caryfuk1@seznam.cz

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

poskytování služeb, plnění smlouvy.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Kurzy-Proutkaření P1 21.05-23.05 nový termín r.2021 

cena 4598,00 Kč s DPH 21%

Ale již nyní se můžete přihlásit dopředu, aby jste si na příště zajistili rezervaci na další termíny.

P1-21-23.05.2021

ještě je volných 6 míst!!!!!

max. 15 účastníků


Druhý termín pro velký zájem.

P1-04-6.06.2021

Pozor již jen 8 míst volných!!!!!!!!

max 15 účastníků 

Kurzy P1- 2021-4598,00 Kč vč. DPH 21%

Kurz P2 proutkařský se zkouškou- speciální.

5082,00kč vč. DPH 21%


Kurz rozvoje osobnosti-již plně obsazen!!!!

3630,00 Kč s DPH 21%Kurz GHA Basic 1 výběrový
28-30.05.2021 

Ještě je 9 míst volných !!!!

2420,00 kč s DPH 21%

Ceník služeb r.2021

první služba M1-externí

konzultace a detekce vodních pramenů a jiných anomálií na pozemcích externí měření virgulí a přístroji.


Vhodnost umístění staveb domů, podle podmínek a velikosti pozemku.

Do vzdálenosti 100Km přijedu.

Nad 100Km vlastní dopravou ( přivezete mne a zase odvezete )

dle předchozí domluvy                                               cena od 3630,00-Kč 

vč. DPH

M

druhá služba M2-konzultace a doporučení řešení.

Konzultace zdravého bydlení, měření v bytech, domech a jiných objektech.


Provádíme měření s pomocí testovaných přístrojů, 

elektromagnetického záření z různých zdrojů, dále vysokofrekvenční a nízkofrekvenční záření, radiace,vyzařování různých vysílačů a radarů, ultrazvuku, infrazvuku, mikrovln, gravitační vibrace, kladných a záporných iontů, psychoaktivních zón, podzemní vody, dračích ok, a změn v geomagnetickém poli.


Měření komplexní celého prostoru domu nebo bytu- 3630,00 Kč vč DPH

Do vzdálenosti 100Km včetně dopravy nad 100Km opět si zajistíte vlastní dopravou ! !


 

třetí služba.

- zprostředkování vyhledání vodních zdrojů a pramenů na pozemcích pro studnu nebo budoucí vrt.


Poradenství v této oblasti.

Cena individuální, po domluvě s panem Miloslavem Juříčkem .
Kurz P2. se zkouškou a doporučením.


- specializace na vyhledání vodních zdrojů pro studny a vrty se zkouškou.

 

cena kurzu P2- 5082,00 Kč vč DPH 21%

Upozornění !!                 

Pokud zrušíte již uhrazený kurz týden před jeho konáním, kurzovné Vám propadá celé, je možno se domluvit na náhradníkovi nebo na novém náhradním termínu.

Vše je po domluvě s vedoucím lektorem a pořadatelem..

Platby všech uvedených služeb se provádí jenom převodem na účet !!!!!!!!!!!

Nelze platit v hotovosti !!!!

číslo účtu.: 1340944379/0800 


Jaroslav Drábek

Bedřichovická 31 

Šlapanice

66451

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290

+420 723039250

caryfuk1@seznam.cz

FB Stránka