Jsem profesionálem ve svém oboru s letitými zkušenostmi.


Jaroslav Drábek -  já osobně, se teprve již 30 let zabývám konzultacemi a odborným měřením a poradenstvím v oblasti patogenních a geopatogenních zón s pomocí virgulí i přístrojů /takže, i pro náročné klienty. Měřím a zjišťuji s pomocí certifikovaných a kalibrovaných přístrojů, různé anomálie jak v oblastech magnetického tak elektrického pole, také detekci elektrosmogu a různých rezonančních polí. Absolvuji pravidelně zkoušky z těchto oborů a nyní tento obor již léta učím jako odborný lektor. Co se týče vody a vyhledání vodních zdrojů, tak tuto problematiku také vyučuji. Provádím testování nadějných adeptů budoucích proutkařů specialistů na vyhledávání vodních zdrojů. na svých kurzech, ale také soukromě. A také provádím opakované přezkušování těch, co chtějí být profesionály v tomto oboru a touto činností se zabývají.

Jaroslav Drábek

jsem specialistou na vyhledávání vodních zdrojů, geopatogenních a patogenních zón.

mám již -30 let praxe v oborech vyhledávání, detekce geopatogenních a patogenních zón. Vyhledávání, monitorování a měření těchto zón s pomocí virgulí a speciální přístrojové techniky. 

Jméno firmy

Jaroslav Drábek

Bedřichovická 31

ŠLAPANICE

66451

IČO 62174177

DIČ CZ6009051290

+420 723039250

caryfuk1@seznam.cz

Facebook

https://www.facebook.com/jaroslav.drabek1 


Vrtná souprava


Patogenní i geopatogenní zóny 

Patogenní zóny můžeme rozdělit na dvě části. Jsou to jednak druhy různých anomálií, které nám vytvořila sama příroda. K nimž patří například geopatogenní zóny vytvářené různým způsobem, jako jsou vodní prameny procházející podložím, dále tektonické zlomy a další anomálie. 

Dále poruchy geomagnetického pole a také vyzařování radioaktivity z podloží, díky tzv. dračím okům, které nejsou ničím jiným než uloženou masou uranové rudy v podloží. A tyto vytváří bodové kruhové zóny, které mohou být velice nebezpečné.  Avšak ve většině případů se jedná o směsice různých druhů záření, které je schopen zachytit jen dobře trénovaný člověk. Jejich odrušování je také velice hypotetické a diskutabilní. Dále jsou zde různé změny a vyzařování elektromagnetického pole,  potom elektrické pole, infrazvuku, ultrazvuku, a různých druhů záření včetně radioaktivity.

Proto je velice obtížné takzvaně odrušit tyto prostory, například v bytech nebo v rodinných domcích. Odstínit lze jedině elektrosmog s pomocí speciální textilie, která tvoří tzv. Faradayovu klec, také infrazvuk vytvořený spodní vodou lze eliminovat s pomocí hliníkových plechů speciálně uložených pod lůžko. Jinak zatím jsem za 27 let praxe neviděl přístroj, který spolehlivě odrušit různé typy patogenních a geopatogenních zón. Je mnoho různé literatury o těchto jevech, ale málokteří autoři píší praktické rady a nepíší většinou praktické poznatky. 

Je dobré zde vyzvednout nenápadné dílo "Patogenní zóny a proutkaření" od pana Břetislava Nového, mého učitele a dlouhodobého přítele které jako jedno z mála, je doslova nabité informacemi o patogenních zónách a jejich zjišťování a podrobně popisuje jejich vliv na organismus člověka. Toto dílo vychází z praktických dlouholetých zkušeností autora.

Jaroslav Drábek vr

Ochrana osobních údajů GDPR.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR.

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem tohoto webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451 IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290

tel: +420723039250

e mail caryfuk1@seznam.cz

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

marketing - zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.